İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 661 - 680 arasındaki sonuçlar:
Aot ve dallarnn radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filminin alnmas; aortograf.
Aortograf yoluyla elde edilen film; aort filmi; aortogram.
Kiinin, ok eski olaylan anmsamasna karn yakn gemie ait olaylar anmsayamamas
tibbi çeviri
Kafa travmasn takiben hastann bilinci geri dnd zaman, travmay izleyen olaylar hatrlayamamas hali; anterograd amnezi
leriye ynelik; ileriye doru giden,
Bk. anterior column of spinal cord
leriye ynelik; ileriye doru giden,
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Kan damarlarnn radyoopak madde zerkini takiben rntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarlarn filminin alnmas; anjiyografi
Bir blge veya organ damarlar (arter veya ven) iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alnan rntgen filmi; damar radyogram; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve kan byk damarlarn radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filminin alnmas; anjiyokardiyograf.
Anjiyokardiyograf araclyla eldeedilen film; anjiyokardiyogram.
Dirsek ekleminde oluan gut hastal; dirsekgut’u; ankonagra.
Amnion kesesi iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filmi alnmas; amniografi.
Transplantasyon amacyla ayn trn genetik bakmdan farkl bireyinden alnan doku ya da organ; allogref; homogref; homograft.
Allojeneik gref. Bk. homograft
Eklem boluuna hava (gaz) veriliini takiben rntgen filmi alnmas, haval artrograf.
1- Yazma yeteneinin kayb ile ilgili; agrafk. 2- Yazma yeteneinin kayb ile belirgin; agrafi ‘ye bal,
Beyindeki bir lezyon sebebiyle fikir ve dncelerini yaz halinde ifade edememe; yazabilme yeteneinin kayb; agrafi,
Kanda granlosit saysnn ileri derecede azalmasyla belirgin akut klinik tablo; granlositopeni; agranlositoz (Genellikle ilalara kar toksik reaksiyon sonucu geliir; titreme nbetleri, ate ykselmesi, deri ve mukozala
1 2 3 .. 30 31 32 33
34
35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Devaml yaz yazanlarda grlen, parmaklarda arl spazm ile belirgin rahatszlk; grafospazm; yazc kramp,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü