İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 641 - 660 arasındaki sonuçlar:
Kesitsel radyografi. M. tomography.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben beyin damarlarnn narka ve yan ynlerden rntgen filminin alnmas; iki dzlemli beyin anjiyografisi
Yerinden kalkamayan ar hastada -portatif makine araclyla- yatanda rntgen filmi alnmas; hasta yatanda radyografi
tibbi çeviri
Bazofil granlosit. Bk. basophil leukocyte
Bazik boyalarla boyanan tanecikler; bazofil granller.
Her kalp atm ve kann byk damarlara geii esnasnda -bu faaliyete bal olarak-oluan vcut hareketlerinin izelge halinda kaydedilmesi; balistokardiyografi.
Balistokardiyografi’de kullanlanalet; balistokardiyograf.
Balistokardiyograf araclyla eldeedilen izelge; balistokardiyogram.
Kiinin dier bir yerine aktarlmak zere kendisinden alnan doku paras; otogref; otograft.
Kulan iitebildii ses dalgalarnn -odyometre araclyla elde edilen- izelgesi; odyogram.
Kalp kulak kas hcrelerinin sitoplazmas iindeki -atriyal natriretik peptid ad verilen hormonu salglayan- zarla evrili kk tanecikler; atriyal granller
Solunum hareketlerini kaybeden alet; pnmograf; atmograf.
Ataksi derecesini izelge halinde gsterenara; ataksigraf.
Bk. retrograde pylography
1 – Eklem boluuna radyo-opak madde enjeksiyonundan sonra rntgen filmi alnmas, eklem radyografisi; artrograf. 2- Eklemlerin yap ve zellikleri zerine yazlm bilimsel eser
Eklem boluuna radyo-opak madde enjeksiyonundan sonra alnan rntgen filmi; artrogram.
Anevrizmann karln takiben, onun yerine konulan normal arter paras; arter gref
Damar iine radyoopak madde zerkini takiben arter veya arterlerin rntgen filminin alnmas; arter radyografisi; arteryograf
Arteryograf sonucu elde edilen film; arteryogram.
Beyin zerindeki araknoid zar (arachnoi-dea)’dan, kanla dolu dura mater sinslerine knt yapan -beyin-omurilik svsnn reabsorpsiyonu ile grevli-kk uzantlar; Pacchioni cisimcikleri; araknoid gran-lasyonlar.
1 2 3 .. 29 30 31 32
33
34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Devaml yaz yazanlarda grlen, parmaklarda arl spazm ile belirgin rahatszlk; grafospazm; yazc kramp,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü