İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluunu takiben rntgen filminin alm; ureteropiyelografi.
riner kateter araclyla ureter lmenine radyoopak madde veriliini takiben ya da rograf esnasnda ureter’in rntgen filminin alnmas; ureterograf.
Ureterograf yoluyla elde edilen rntgenfilmi; ureterogram.
tibbi çeviri
lk ocuuna gebe kadn; nigravid; nigravida.
Ultrasonik dalgalar araclyla i organlarn ya da bir tmrn grntsnn elde edilmesi; farkl younlukta dokulardan geen yksek frekansl ses dalgalar (ultrasonik dalgalar) yansmasnn grnt halinde tespiti; ekogra
Ultrasonografi yoluyla elde edilen grnt; farkl younlukta dokulardan geen ultrasonik dalgalarn yansmasnn oluturduu grnt; ekogram; ultrasonogram.
1- G etme; bir yerden dier bir yere geme; transmigrasyon. 2- Kan hcrelerinin damar duvarndan dar k; diyapedez.
Belli bir vcut blgesinin, anatomik anlamda ayrntlaryla incelenmesi; topografi.
Topografkal. Bk. topographic.
Vcudun belli blgelere ayrlarak blm blm incelenmesi; topografik anatomi
Belli bir vcut blgesiyle ilgili; topografik.
Gz ii basncmdaki deiimlerin, tonografaraclyla devaml olarak kaydedilmesi; tonograf.
Gz ii basncmdaki deiimleri devamlolarak kaydeden alet; yazc tonometre; tonograf.
X nlar araclyla kesitsel grntleme; incelenen vcut blgesi veya organn kesitler halinde rntgen filmlerinin alnmas; tomografi
ncelenen vcut blgesi veya organ, x nlar araclyla kesitler halinde grntleyen aygt; tomograf.
Tomografi yoluyla alnan rntgen filmi; tomogram.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
Doum seyrinde uterus konfeksiyonlar iddetinin ve sklnn, tokograf araclyla kaydedilmesi; tokografi.
Doum seyrinde uterus kontraksiyonlarnmiddetini ve skln kaydeden alet; tokograf.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
1 2
3
4 5 6 7 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Devaml yaz yazanlarda grlen, parmaklarda arl spazm ile belirgin rahatszlk; grafospazm; yazc kramp,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü