İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Seminal vezikllerin radyoopak madde ile dolduruluunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas, veziklografi.
Veziklografi yoluyla alnan film; veziklogram.
tibbi çeviri
Szckleri yazma yeteneinin kayb; kelimeleri yazamama.
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luunu takiben kalp karmcklarnn x nlar araclyla filminin alnmas; ventriklografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluunu takiben beyin karncklarnn x nlar aracl
Ventriklografi yoluyla elde edilen film;ventriklogram.
Venograf yoluyla elde edilen film; venogram.
Ven’in ya da venlerin, intravenz radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venograf.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Vena cava superior ya da vena cava inferior’un, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venakavograf.
Tkanm ven’in karln takiben, yerine konan normal ven paras; ven grefi.
Kalp faaliyeti esnasnda oluan elektriksel aktivitenin yn ve geniliinin izelge halinde gsterilmesi; vektrkardiyo graf.
Kan veya lenf damarlarnn, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; vazografi.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla varisli venlerin filminin alnmas; varikografi.
1- Bir yerden dier yere geen; bir organdandierine atlayan. 2- Gayesiz gezen kii; avare,
Uterotubograf. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpinggraphy.
riner sistemin herhangi bir blmnn, radyoopak madde ile doluunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; rograf
rograf yoluyla alnan film; rogram.
Uretra’nn radyoopak sv ile dolduruunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; uretrograf
1
2
3 4 5 6 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
tibbi çeviri
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Devaml yaz yazanlarda grlen, parmaklarda arl spazm ile belirgin rahatszlk; grafospazm; yazc kramp,
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
1 2 3 4 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü