İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
X nlar araclyla film alma.
X nlararaclyla elde edilen film; rntgen filmi,
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 941 - 960 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Transplantasyon amacyla ayn trn genetik bakmdan farkl bireyinden alnan doku ya da organ; allogref; homogref; homograft.
Allojeneik gref. Bk. homograft
Kaslarda, ekeri paralayarak enerjiye eviren, karacier nekrozu, iskelet sistemi hastalklar, granlositik lsemi, mskler distrofi vb. baz hastalklarda serumda ykselen bir enzim; aldolaz.
tibbi çeviri
Eklem boluuna hava (gaz) veriliini takiben rntgen filmi alnmas, haval artrograf.
1- Yazma yeteneinin kayb ile ilgili; agrafk. 2- Yazma yeteneinin kayb ile belirgin; agrafi ‘ye bal,
Beyindeki bir lezyon sebebiyle fikir ve dncelerini yaz halinde ifade edememe; yazabilme yeteneinin kayb; agrafi,
Kanda granlosit saysnn ileri derecede azalmasyla belirgin akut klinik tablo; granlositopeni; agranlositoz (Genellikle ilalara kar toksik reaksiyon sonucu geliir; titreme nbetleri, ate ykselmesi, deri ve mukozala
Kanda granlosit saysnn ileri derecede azalmasyla belirgin akut klinik tablo; granlositopeni; agranlositoz (Genellikle ilalara kar toksik reaksiyon sonucu geliir; titreme nbetleri, ate ykselmesi, deri ve mukozala
Sitoplazmasmda granller iermeyen lkosit; granlsz lkosit; agranlosit (Lenfosit veya monosit).24
Granlsz lkosit. Bk. agranulocyte
zerinde ribozomlar bulunmayan endoplazmik retiklum; dzgn yzeyli endoplazmik retiklum; granlsz endoplazmik retiklum
Dilbilgisi kurallarna uygun dzgn cmle kuramama; szckleri cmle iinde doru ve yerinde kullanamama; agramatizm.
(F.) Derideki kesi kenarlarn biletirmede kullanlan metal kska; agraf (Kesi yeri kaynatktan sonra karlr),
abuk yazma; baz kelime ve cmlecikleri farknda olmakszn atlayacak ekilde hzl yazma; ajtograf.
Retroperitoneal hava veriliini takiben bbrekst bezlerinin rntgen filminin alnmas; adrenografi.
Adrenografi yoluyla elde edilen rntgenfilmi; adrenogram.
Genellikle 40 yan zerindeki kimselerde grlen, atipik miyeloblastlarm artm ile belirgin, anemi, granlositopeni ve trombositopeni’nin de elik ettii akut lsemi; akut miyeloblastik lsemi
Streptomyces antibioticus’dan elde edilen, gram pozitif organizmalara kar etkili bir antibiyotik; aktinomisin A
(G.): Gram pozitif, anaerobik, hareketsiz bir bakteri cinsi; Aktinomies
Hareketsiz, gram negatif bir bakteri cinsi
1 2 3 .. 44 45 46 47
48
49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü