İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
X nlar araclyla film alma.
X nlararaclyla elde edilen film; rntgen filmi,
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kafa travmasn takiben hastann bilinci geri dnd zaman, travmay izleyen olaylar hatrlayamamas hali; anterograd amnezi
Dizin iyan yznde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirilerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
tibbi çeviri
Kan damarlarnn radyoopak madde zerkini takiben rntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarlarn filminin alnmas; anjiyografi
Bir blge veya organ damarlar (arter veya ven) iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alnan rntgen filmi; damar radyogram; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve kan byk damarlarn radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filminin alnmas; anjiyokardiyograf.
Anjiyokardiyograf araclyla eldeedilen film; anjiyokardiyogram.
Kpek barsaklarnda bulunan bir Ancylostoma tr; kpek kancal solucan [Deriden giren larvalar, insanda deri larva g (cutaneous larva migrans)'ne sebep olur],
Kedi ve kpek barsaklarnda bulunan bir Ancylostoma tr; Brezilya kancal solucan [Deriden giren larvalar, insanda deri larva g (cutaneous larva migrans)'ne sebep olur]
Dirsek ekleminde oluan gut hastal; dirsekgut’u; ankonagra.
Gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde, azdan kapsl veya sspansiyon eklinde ya da parenteral (intramskiiler veya intravenz) kullanlan, -aminopenisilin grubundan-geni spektrumlu bir antibiy
Elektrik akmnn iddetini belirtmede kullanlan birim; elektrik akm iddet nitesi; gm nitrat zeltisinden getii zaman 1 saniyede 0.001118 gram gm aa karan akm iddeti; amper,
Gram-pozitif ve gram-negatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde, azdan kapsl ya da sspansiyon eklinde kullanlan -aminopenisilin grubundan- geni spektrumlu bir antibiyotik; amoksisilin.
Amnion kesesi iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filmi alnmas; amniografi.
Baz Streptomyces trlerinden elde ediliinin yansra sentetik olarak da hazrlanan, eitli gram negatif ve gram pozitif bakterilere kar etkili, yaplarnda glikozid?e balanm amino eker ieren bir antibiyotik grubu; a
Baz Streptomyces trlerinden elde ediliinin yansra sentetik olarak da hazrlanan, eitli gram negatif ve gram pozitif bakterilere kar etkili, yaplarnda glikozid?e balanm amino eker ieren bir antibiyotik grubu; a
Gram-negatif ve gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde intramskler ya da intravenz kullanlan, aminoglikozid grubu yansentetik bir antibiyotik; amikasin slfat,
Escherichiacoli vb. gramnegatf bakterilerin sebep olduu riner sistem enfeksiyonlarnn tedavisinde intramskler ya da intravenz kullanlan, geni spektrumlu bir penisilin trevi; amdinosilin.
Elektroensefalogram’da grlen, frekans 8-15 hertz olan beyin dalgalar; alfa dalgalar,
Frekans 813 hertz olan dalgalarla belirgin beyin aktivitesi; elektroensefalogram’da bu nitelikte beyin dalgalarnn oluturduu frekans blgesi; alfa ritmi
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü