İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
X nlar araclyla film alma.
X nlararaclyla elde edilen film; rntgen filmi,
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kalbin her atmnda nabz atmnn palpe edii; trikrotizm (Kalbin her atmnda sfigmogram’da dalga izlenir).
1- G etme; bir yerden dier bir yere geme; transmigrasyon. 2- Kan hcrelerinin damar duvarndan dar k; diyapedez.
Trahomatz konjunktivit. Bk. granular conjunctivitis.
tibbi çeviri
Gebelik toksemisi (Hyperemesis gravidarum, preeclampsia ve eclampsia gibi gebelikte grlen toksik tablolar iine alan genel terim).
Kandaki tm demir miktar; kandaki demir seviyesi; bu seviyenin llmesi (Normalde desilitrede 50150 mikrogram).
Belli bir vcut blgesinin, anatomik anlamda ayrntlaryla incelenmesi; topografi.
Topografkal. Bk. topographic.
Vcudun belli blgelere ayrlarak blm blm incelenmesi; topografik anatomi
Belli bir vcut blgesiyle ilgili; topografik.
Gz ii basncmdaki deiimlerin, tonografaraclyla devaml olarak kaydedilmesi; tonograf.
Gz ii basncmdaki deiimleri devamlolarak kaydeden alet; yazc tonometre; tonograf.
X nlar araclyla kesitsel grntleme; incelenen vcut blgesi veya organn kesitler halinde rntgen filmlerinin alnmas; tomografi
ncelenen vcut blgesi veya organ, x nlar araclyla kesitler halinde grntleyen aygt; tomograf.
Tomografi yoluyla alnan rntgen filmi; tomogram.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
Doum seyrinde uterus konfeksiyonlar iddetinin ve sklnn, tokograf araclyla kaydedilmesi; tokografi.
Doum seyrinde uterus kontraksiyonlarnmiddetini ve skln kaydeden alet; tokograf.
Tokodinagraf. Bk. tocograph.
"Streptomyces tenebrarius" dan elde edilen, gramnegatif bakteri enfeksiyonlarna kar etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; tobramisin.
Ven yoluyla radyoaktif izotop (radyonklid) enjeksiyonunu takiben tiroid bezinin bykln, biimini, yerini, almasn ya da organdaki kanser gibi herhangi bir patolojik durumu belirleme amacyla yaplan sintigraf; rady
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü