İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
X nlar araclyla film alma.
X nlararaclyla elde edilen film; rntgen filmi,
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
riner sistemin herhangi bir blmnn, radyoopak madde ile doluunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; rograf
rograf yoluyla alnan film; rogram.
Uretra’nn radyoopak sv ile dolduruunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; uretrograf
tibbi çeviri
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluunu takiben rntgen filminin alm; ureteropiyelografi.
riner kateter araclyla ureter lmenine radyoopak madde veriliini takiben ya da rograf esnasnda ureter’in rntgen filminin alnmas; ureterograf.
Ureterograf yoluyla elde edilen rntgenfilmi; ureterogram.
Echinococcus granulosus larvalarnn, zellikle karacierde unilokler kist veya kistler oluturmasyla belirgin hastalk; unilokler hidatid hastal
lk ocuuna gebe kadn; nigravid; nigravida.
Ultrason skening. Bk. ultrasonography
ltrasonik dalgalar araclyla i organlar grntleme; ltrasonografi; ltrasonik grntleme
ltrasonik arala gerekletirilen muayene; ltrasonik muayene. Bk. ultrasonography
Ultrasonik dalgalar araclyla i organlarn ya da bir tmrn grntsnn elde edilmesi; farkl younlukta dokulardan geen yksek frekansl ses dalgalar (ultrasonik dalgalar) yansmasnn grnt halinde tespiti; ekogra
Ultrasonografi yoluyla elde edilen grnt; farkl younlukta dokulardan geen ultrasonik dalgalarn yansmasnn oluturduu grnt; ekogram; ultrasonogram.
Ultrasonik sken. Bk. ultrasonography
Elektrokardiyogram’da, T dalgasn hemen takiben -muhtemelen karncklarn repolarizasyonunun son evresini yanstmak zere- bazen oluan pozitif kk dalga; U dalgas,
Graaf follikln iki tabaka halinde saran hcre dizisinin i tabakas
Graaf follikln iki tabaka halinde saran hcre dizisinin d tabakas
Bk. gray tubercle
Kl renkli tmsek; gri tmsek. Bk. gray tubercle
Solunum yollarndaki gramnegatif bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde azdan kapsl eklinde kullanlan, makrolid grubu bir antibiyotik; troleandomisin.
1 2
3
4 5 6 7 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü