İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 695 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
Hayvandan alnarak insana aktarlan gref; hayvan grefi; zoogref.
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Ksenoplastik gref. Bk. heterograft.
Transplantasyon amacyla farkl tr canldan alnan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kronik piyelonefrit’in, bbrekte ksantogranlomlar olumasyla belirgin, yksek ate, bbrek ta ve bbrek bymesinin de elik ettii nadir grlen bir ekli; ksantogranlomatz piyelonefrit.
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
X nlar araclyla film alma.
X nlararaclyla elde edilen film; rntgen filmi,
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 964 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Burun mukozas, akcierler ve bbreklerde kk arterlerin iltihaplanmas sonucu lserasyon ve nekroz gsteren granlom’lar olumasyla belirgin, ou kez lme gtren hastalk; Wegener sendromu; Wegener granlomatozu.
Kalp atmlar esnasnda gs duvarnda oluan titreimlerin izelge halinde kaydedilmesi; vibrokardiyograf.
Vibrokardiyograf yoluyla elde edilenizelge; vibrokardiyogram.
tibbi çeviri
Seminal vezikllerin radyoopak madde ile dolduruluunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas, veziklografi.
Veziklografi yoluyla alnan film; veziklogram.
Bk. graafan follicle.
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luunu takiben kalp karmcklarnn x nlar araclyla filminin alnmas; ventriklografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluunu takiben beyin karncklarnn x nlar aracl
Ventriklografi yoluyla elde edilen film;ventriklogram.
Radyoaktif gazla kark hava solunumunu takiben yaplan akcier sintigrafsi; vantilasyon skeni (Solunum esnasnda, hava girmeyen akcier alanlarn ya da dier bir patolojik durumu belirleme amacyla yaplr),
Venograf yoluyla elde edilen film; venogram.
Ven’in ya da venlerin, intravenz radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venograf.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Diyagragma’nn st yznde arteria pericardiacophre-nica’ya elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann -perikard’dan da dallar aldktan sonra- boaltmak zere vena brachiocephalica’ya alan venler
Vena cava superior ya da vena cava inferior’un, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venakavograf.
Vene radyoaktif izotop (radyonklid) enjeksiyonunu takiben pht veya iltihab belirleme amacyla yaplan ven sintigrafsi; radyoizotopla ven taramas; ven skeni
Kalp faaliyeti esnasnda oluan elektriksel aktivitenin yn ve geniliinin izelge halinde gsterilmesi; vektrkardiyo graf.
Kan veya lenf damarlarnn, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; vazografi.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla varisli venlerin filminin alnmas; varikografi.
Uterotubograf. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpinggraphy.
1
2
3 4 5 6 .. 47 48 49
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü