İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
ki ksm gsteren; iki blmden oluan,
1- ki doum yapm olan; biparz (kadn).2- Bir defada iki yavru douran; bir seferinde iki yumurta meydana getiren.
Her iki paryetal kemikle ilgili; biparyetal.
tibbi çeviri
Biparazitizm. Bk. hyperparasitism.
(L.) : ki doum yapm kadn; bipar; bipara.
Vcut direncinin krlmas sonucu patojen mikroorganizmann hastalk oluturma niteliinin daha belirgin hal al; virlans art; biyotropizm.
Yalla bal olarak derinin ypranmas; derianmas; biyotripsis.
Vcuda giren herhangi bir maddenin organizmada metabolik yollarla kimyasal deiiklie uramas; zellikle ila moleklnn vcutta bu yolla kimyasal deiime uramas; biyotransformasyon.
Canl dokularda oluan toksin; hayvan veya bitki dokularnn salglad toksik madde; biyotoksin.
Canl organizmalartarafmdansalglanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dal; biyotoksikoloji.
Canlnn yaamn srdrd, snrlan belli blge; doal evre; bu nitelikle belirgin en kk corafya paras; biyotop.
Biyotomi. Bk. vivisection.
B kompleks vitamininin bir unsuru; biotin (Biotin, organizmada ya asidi sentezinde, ya asitleri ve karbonhidratlarn oksidasyonunda ve glikoneogenez’de koenzim olarak ilev grr),
Canllarn yaamlar, ilevleri ve zelliklerinikonu alan bilim dal; biyotik.
Canl organizmalara ait; yaayan organizmalarla ilgili; biyotik.
Canllardan alnp hazrlanan materyal (kan,a vb.) ile yaplan tedavi; biyoterapi.
Biyotaksi. Bk. biotaxis.
2-Bir hcre ya da organizmann dier bir hcre ya da organizma zerine etkisi.
Birbirini izleyen birka hzl ve derin solunumu apne dneminin izlemesi ve tekrar ayn solunum eklinin olumasyla belirgin solunum; Biot solunumu (Menenjit’te grlr).
Canl organizmada kimyasal olaylarsonucu herhangi bir bileiin olumas; biyosentez.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Birinci mayotik blnme profaznn, yan yana gelen homolog kromozomlarn sinapsis oluturmalar ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik blnme profaznn ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomlarn yan yana gelerek sinapsis oluturmalar; zigonema
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
tibbi çeviri
Bitki hcrelerinde ve yumurta sarsnda bulunan sar bir pigment; ksantofil.
Bir prin baz; nkleoproteinlerin paralanmas sonucu oluan, rik asit ncs azotlu bir bileik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu rik asit oluur).
Birlemi Miletler yapsnda kurulmu olan, blgesel ya da genel dnya salk problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar aras rgt; Dnya Salk rgt; WHO; DS
Birok mikroorganizma cinsine kar etkili antibiyotik; etki alan geni antibiyotik; geni spektrumlu antibiyotik
Bir dalgann ular arasndaki mesafe; dalgann balay noktas ile biti noktas arasndaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluu.
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Bir cismin igal ettii -kp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volm
Bir eyi isteyerek yapma yetenei; irade gc;irade; volisyon.
Bir toplulukta ayn zaman sresi iindeki doumlarn lmlere oran; vital endeks,
Birbiri arkasna ayn tarzda kk ve hzl ritmik hareketler gsterme; titreim; vibrasyon
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Bir iletinin, konuma yoluyla dierbir kimseye aktarlmas; szl iletiim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- nc kalp sesinin eklenmesiyle belirgin l kalp ritmi; ventrikler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluturduu a; ven a; venz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan kk venlerin oluturduu a; venz a.
Birinci bel omuru nnde sa vena lumbalis ascendens ile sa vena subcostalis’in birleme yerinden balayp, alt gs omurlarnn sa taraf boyunca 4. gs omuruna kadar ykseldikten sonra kavis yaparak sa akcier k
Bitkilerde grlen, yeni srm kk dal ya da yapran bitkiden ayrlp topraa ekilmesi sonucu yeni bir bitki eklinde gelime gstermesi ile belirgin aseksel reme; vejetatif reme,
1 2 3 4 .. 38 39 40
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü