İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Gebelii nleme amacyla kadn tarafndan azdan alnan -ovulasyonu ortadan kaldnc-ila; oral kontraseptif (Oral kontraseptif’ler, proges-teron’dan veya progesteron-strojen kombinasyonundan olumutur),
Gebelikten korunma yollarn reten, bu amala baz ilalar veren veya aralar uygulayan klinik; doum kontrol klinii
Doum kontrol. Bkfamilyplanning
tibbi çeviri
Doum esnasnda fets’n getii, evresini pelvis kemikleri ve yumuak dokularn oluturduu kanal; doum yolu; doum kanal
Canl ya da l bebein anne vcudundan k; doum
Burnun ift oluu; birini,
Birefrenjan. Bk. birefractive.
ift krma; iftknlma; birefrenjans.
ift kran; ift kinci; birefraktif.
Bacak kaslarndaki ilerleyici atrofi sonucu bacan normal dolgunluunu kaybederek incelmesi hali; ku bacak.
Bir akson ve bir dendrit’e sahip sinir hcresi; bipolar nron
Bk. cyclothymia
ki kutuplu; iki ulu; bipolar.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben beyin damarlarnn narka ve yan ynlerden rntgen filminin alnmas; iki dzlemli beyin anjiyografisi
ki farkl dzlem gsteren; iki dzlemli.
Parkinson hastal ve baz trankilizanlara bal ekstrapiramidal belirtilerin tedavisinde kullanlan bir kolinerjik bloker; biperiden [Biperiden\'in hidroklorr tuzu (biperiden hidroklorr) azdan tablet eklinde, laktat tuz
Alnd blgede iki tutunma yeri gsteren flep; iki pedikll flep
1- Her iki ayakla ilgili; bipedal. 2- ki ayakl.3- ki ayak yardmyla yaplan.
1- ki aya bulunan; iki ayakl. 2- ki ayaklherhangi bir hayvan,
ki paraya ayrlm ekil gsteren plasenta; iki loblu plasenta,
1 2
3
4 5 6 7 .. 13 14 15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Birinci mayotik blnme profaznn, yan yana gelen homolog kromozomlarn sinapsis oluturmalar ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik blnme profaznn ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomlarn yan yana gelerek sinapsis oluturmalar; zigonema
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
tibbi çeviri
Bitki hcrelerinde ve yumurta sarsnda bulunan sar bir pigment; ksantofil.
Bir prin baz; nkleoproteinlerin paralanmas sonucu oluan, rik asit ncs azotlu bir bileik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu rik asit oluur).
Birlemi Miletler yapsnda kurulmu olan, blgesel ya da genel dnya salk problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar aras rgt; Dnya Salk rgt; WHO; DS
Birok mikroorganizma cinsine kar etkili antibiyotik; etki alan geni antibiyotik; geni spektrumlu antibiyotik
Bir dalgann ular arasndaki mesafe; dalgann balay noktas ile biti noktas arasndaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluu.
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Bir cismin igal ettii -kp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volm
Bir eyi isteyerek yapma yetenei; irade gc;irade; volisyon.
Bir toplulukta ayn zaman sresi iindeki doumlarn lmlere oran; vital endeks,
Birbiri arkasna ayn tarzda kk ve hzl ritmik hareketler gsterme; titreim; vibrasyon
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Bir iletinin, konuma yoluyla dierbir kimseye aktarlmas; szl iletiim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- nc kalp sesinin eklenmesiyle belirgin l kalp ritmi; ventrikler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluturduu a; ven a; venz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan kk venlerin oluturduu a; venz a.
Birinci bel omuru nnde sa vena lumbalis ascendens ile sa vena subcostalis’in birleme yerinden balayp, alt gs omurlarnn sa taraf boyunca 4. gs omuruna kadar ykseldikten sonra kavis yaparak sa akcier k
Bitkilerde grlen, yeni srm kk dal ya da yapran bitkiden ayrlp topraa ekilmesi sonucu yeni bir bitki eklinde gelime gstermesi ile belirgin aseksel reme; vejetatif reme,
1 2 3 4 .. 38 39 40
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü