İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 300 adet çeviri sonucu bulundu. 281 - 300 arasındaki sonuçlar:
Bk. musculus biceps femoris.
Bk. musculus biceps brachii.
Biseps refleksi. Bk. biceps reflex
tibbi çeviri
(L.) : ki bal; biseps (ki para gsteren bazkaslar hakknda),
Bk. dicephalus.
1- ki hcreden olumu; iki hcreli; biselller.2- ki boluk veya blm gsteren; iki gzl,
drarda bikarbonat art; bikarbonatri.
Karbonik asit tuzu; bikarbonat
ki kapsl bulunan; ift kapsll; bikapsler.
ki boluk veya iki blm gsteren; iki gzl; bikamaral.
Svy kendi yapsna ekici nitelik gsteren; emici.
Kitapla tedavi; ruhsal bozukluklarn hastalara kitap okutarak tedavisi; bibliyoterapi.
Hastalk derecesinde kitap dknl; ar ekilde kitap toplama ve biriktirme arzusu; bibliyomani.
Kitap alma eilimi; kitap almaalkanl; bibliyokleptomani.
(F.) : Bebein beslenmesinde kullanlan azemzikli ie; biberon,
Bibazik. Bk. dibasic.
ki eksenli; iki eksen etrafnda dnen; biaksiyel.
Belli bir eyin tarafn tutma; eilim; temayl,
1- ki eklemle ilgili. 2- ki eklemi tutan; biartikler.
ki, ift anlamna nek.
1 2 3 .. 11 12 13 14
15
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 798 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Birinci mayotik blnme profaznn, yan yana gelen homolog kromozomlarn sinapsis oluturmalar ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik blnme profaznn ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomlarn yan yana gelerek sinapsis oluturmalar; zigonema
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
tibbi çeviri
Bitki hcrelerinde ve yumurta sarsnda bulunan sar bir pigment; ksantofil.
Bir prin baz; nkleoproteinlerin paralanmas sonucu oluan, rik asit ncs azotlu bir bileik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu rik asit oluur).
Birlemi Miletler yapsnda kurulmu olan, blgesel ya da genel dnya salk problemleri ile ilgili, merkezi Cenevre’de bulunan uluslar aras rgt; Dnya Salk rgt; WHO; DS
Birok mikroorganizma cinsine kar etkili antibiyotik; etki alan geni antibiyotik; geni spektrumlu antibiyotik
Bir dalgann ular arasndaki mesafe; dalgann balay noktas ile biti noktas arasndaki uzunluk; dalga boyu; dalga uzunluu.
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Bir cismin igal ettii -kp olarak ifade edilen-yer miktan; hacim; volm
Bir eyi isteyerek yapma yetenei; irade gc;irade; volisyon.
Bir toplulukta ayn zaman sresi iindeki doumlarn lmlere oran; vital endeks,
Birbiri arkasna ayn tarzda kk ve hzl ritmik hareketler gsterme; titreim; vibrasyon
Bir veya birka bursa’nm, sifliz’e bal iltihab; Verneuil hastal
Bir iletinin, konuma yoluyla dierbir kimseye aktarlmas; szl iletiim
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- nc kalp sesinin eklenmesiyle belirgin l kalp ritmi; ventrikler galop.
Birbirleriyle anastomoz yapan venlerin oluturduu a; ven a; venz pleksus
Birbiri ile anastomoz yapan kk venlerin oluturduu a; venz a.
Birinci bel omuru nnde sa vena lumbalis ascendens ile sa vena subcostalis’in birleme yerinden balayp, alt gs omurlarnn sa taraf boyunca 4. gs omuruna kadar ykseldikten sonra kavis yaparak sa akcier k
Bitkilerde grlen, yeni srm kk dal ya da yapran bitkiden ayrlp topraa ekilmesi sonucu yeni bir bitki eklinde gelime gstermesi ile belirgin aseksel reme; vejetatif reme,
1 2 3 4 .. 38 39 40
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü